Reiki

Prikladanie rúk na telo za účelom upokojenia bolesti je staré ako ľudstvo samo. Prvú vec, ktorú intuitívne urobíme pri bolesti je, že si priložíme na postihnuté miesto ruky. Keď sa malé dieťa udrie, tak prvé, čo urobí, uteká za mamou, aby mu bolestivé miesto pohladkala a pofúkala. Tým sa mu uľaví a upokojí sa. Ľudský dotyk prináša so sebou uvoľnenie, teplo a lásku. Tento jednoduchý počin je základom všetkých liečiteľských techník. Keď cíti bolesť pes alebo mačka, tak prvé čo urobia, tak si postihnuté miesto z rovnakého dôvodu, z akého si prikladá ruky na postihnuté miesto človek. Olízanie v zvieracej reči znamená pohladenie. Keď vás pes olíže, tým vás akoby pohladká a dáva najavo, že vás má rád a prejavuje vám tak lásku. Samotná naša životná energia a má toľko mien, koľko je civilizácií. V Japonsku sa táto energia nazýva "ki" a z tohto slova tiež vzniklo slovo "reiki" (čítame rejki). Ki môžeme definovať ako "energia, vzduch, dych, vietor, dych života, životná esencia a aktivujúca energia vesmíru." Ki je energiou elektrického typu, ktorú produkuje telo a určuje zdravotný stav. Ki je tiež základnou životnou silou Zeme, planét a hviezd a tieto zdroje energie ovplyvňujú Ki živých tiel. Všetko živé obsahuje ki a vyžaruje ju - je to biomagnetická energia aury. Ki nemožno zničiť, iba sa premení na inú formu energie (platí fyzikálny zákon zachovania energie). Reiki nie je náboženstvo!!!

Zdroj: Jana Dobrotová

Reiki veda


V dnešnom technicky orientovanom svete nájdeme obrovské množstvo ľudí, ktorí sa bez empirických dôkazov vedy skrátka nezaobídu. Pre túto časť populácie ponúkame niekoľko odkazov na vedecky podložené fakty. Fakt, že úplne všetko je tvorené energiou, potvrdzuje aj moderná kvantová fyzika. Typickým príkladom vedy môžu byť "Kirlianove fotografie". Na týchto fotografiách je dobre vidieť, ako ki prúdi. Majsterka reiki Paula Horanová si nechala vyfotiť svoje ruky. Raz bez toho aby s reiki pracovala. A druhýkrát, kedy už áno. Na druhej fotografii boli zreteľne vidieť jasné kruhy okolo jej rúk aj prstov. A jej ruky boli na týchto fotografiách ďaleko žiarivejšie. Podobnou technológiou, ktorú vyvinul Nikola Tesla a o niekoľko desiatok rokov neskôr tiež ruský inžinier Semjon Kirlian, sa dnes bežne fotografuje jemnohmotná energia aury. Obaja vedci zostrojili zložitý sebadeštruktívny ochranný mechanizmus proti kopírovaniu technológie. Tento prístroj vie previesť energetické vyžarovanie o vlnovej dĺžke, ktoré nie je naše oko schopné vidieť, do vlnového spektra, ktoré už sme schopní vidieť. Spolu so svojou manželkou Kirlian zistil, že vyžarovanie sa mení podľa toho, v akej kondícii fotografovaný objekt je. Napríklad čerstvo odtrhnutý list zo stromu mal vyžarovanie žiarivo jasné. Oproti tomu uvädnutý nemal vyžarovanie prakticky žiadne. Po niekoľkých desiatkach pokusov dospeli manželia Kirlianovci k záveru, že (aura) energetické vyžarovanie objektu je závislé na vlastnostiach súvisiacich so životnou energiou (ki). Táto energia si v sebe nesie akúsi "priestorovú DNA hmotu". Vďaka tomu je možné vytvoriť fotografiu aury celého listu, aj keď jeho časť bola odtrhnutá. Ten istý "priestorový model" je zodpovedný za fantómové bolesti pacientov, ktorým bola amputovaná časť tela. Beth Gray, ďalšia majsterka reiki, v spolupráci s Kalifornskou Stanfordskou zmerala, že reiki naozaj vstupuje do tela darcu zasväteného korunnou čakrou. Navyše sa dopátrali i k zaujímavosti, že na severnej pologuli vstupuje reiki do tejto čakry zo severného smeru a na južnej pologuli zo smeru južného. Rovnako je preskúmané, že reiki prúdi kanálmi z rúk a v špirálach sa šíri do priestoru proti smeru hodinových ručičiek.


Zdroj: Jana Dobrotová